ป้ายโครงเหล็ก

ดูภาพตัวอย่างงาน https://www.graphixzon.com/album/5062/steel-structure

ป้ายโครงเหล็ก (Steel Structure)
มีส่วนประกอบหลักคือ โครงเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ มีป้ายหลากหลายชนิดที่นำเหล็กมาทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ตัวป้าย เช่น สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาตามถนน หรือแม้กระทั่งอาคารศูนย์การค้าต่างๆ ล้วนนำเหล็กมารองรับตัวป้ายด้วยเช่นกัน ปัจจุบันการทำป้ายโครงเหล็กเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความคงทน และมีความปลอดภัยสูง ส่วนใหญ่จะติดตั้งป้ายโครงเหล็กตั้งพื้น หน้าอาคาร หุ้มตึก หน้าบริษัทหรืออาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยป้ายชนิดนี้นิยมนำมาติดตั้งร่วมกับป้ายไวนิล เนื่องจากการติดตั้งและรื้อถอนง่าย อีกทั้งไวนิลมีราคาไม่แพง เหมาะสำหรับการเปลี่ยนโปรโมชั่นบ่อยๆ

 

Powered by MakeWebEasy.com